Eva Ivarsson©Hummelns 2015 Hummeln’s


Moment

betyg

motivering

1a

Kontakt hantering

4

Tar kontakt själv

1b

Kontakt samarbete

4

Följer med villigt engagerar sig i testledaren

1c

Kontakt hantering

3

Accepterar hantering

2a

Lek1 leklust

4

Startar snabbt leker aktivt

2b

Lek 1 gripande

4

Griper direkt med hela munnen

2c

Lek 1 dragkamp

3

Griper drar emot men släpper och tar om

3a

Förföljande

3 o 4

Startar oc h fullföljer

3b

gripande

4 o 4

Griper direkt släpper

4

aktivitet

4

Är uppmärksam ökad aktivitet efter hand

51

Avst lek intresse

3

Intresserad följer fig utan avbrott

5b

Avst lek hot/agg

1

Visar inget hot

5c

Avs lek nyfikenhet

2

Går fram när figgen är aktiv

5d

Avst lek leklust

3

Leker (får inte tag i trasan)

5e

Avst lek samarbete

2

Blir aktiv men avbryter

6a

Överraskn rädsla

3

Gör en undanmanöver utan att vända bort blicken

6b

Överraskn Hot/agg

1

Inga hotbeteenden

6c

Överrask Nyfikenhet

3

Går fram till överallen när föraren står bredvid

6d

Överraskning Kvarstående rädsla

1

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

6e

Överraskning

Kvarstående intresse

3

Stannar upp och tittar mot overallen minst två ggr

7a

Ljudkänslighet rädsla

3

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

7b

Ljudkänslighet Nyfikenhet

3

Går fram när föraren står bredvid (går fram innan men beskrivaren uppfattar inte detta)

7c

Ljudkänsl. Kvastående rädsla

1

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

7d

Ljudkänsl. Kvarstående intresse

2

Stannar upp och tittar på föremålet en gång

8a

Spöken hot/agg

2

Visar enstaka hotbeteenden

8b

Spöken kontroll

4

Kontrollerar eller handlar mot båda späkena kortare avbrott

8c

Spöken rädsla

4

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren

8d

Spöken nyfikenhet

2

Går fram när föraren talar med fig

8e

Spöken kontakt

3

Besvarar kontakt från figuranten

9a

Lek2 Leklust

4

Startar snabbt leker aktivt

9b

Lek 2 Gripande

4

Griper direkt med hela munnen

10

Skott

1

Visar ingen berördhet

Bellas MH test 2011-10-09  Testledare: PO Sundelin beskrivare: Göran Hawee